EEN OVERZICHT VAN PADDENSTOEL WAARNEMINGEN IN DE DELFTSE HOUT

door Aad Kleijweg

Vanaf 2014 bezoek ik regelmatig de Delftse Hout voor een wandeling door de natuur. Tijdens deze wandeling houd ik mij bezig met natuurfotografie. Zo heb ik ook de paddenstoelen die in de Delftse hout voorkomen vastgelegd en worden in deze publicatie beschreven. De bedoeling van deze publicatie is om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van de soorten die in dit gebied voorkomen. De soorten worden op alfabetische volgorde van Nederlandse naam kort beschreven.

 


Delftse Hout

 

Ten noord-westen van Delft bevindt zich de Delftse Hout wat in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw is onstaan. Eerst heeft men de recreatieplas gegraven en daarna de beplanting aangebracht. Aansluitend bevinden zich de Nootdorpse plassen en het Hertenkamp en de Heemtuin die er toen al waren en die ik voor deze publicatie tot de Delftse Hout meereken.


ASGRAUWE KORAALZWAM " Clavulina cinerea "

15-09-2019 Meerdere exemplaren van de Asgrauwe koraalzwam in de Heemtuin waargenomen. Dit is een vrij algemene op de grond levende soort. Komt zowel voor onder loof- als naaldbomen.

 


Asgrauwe koraalzwam


BERKENZWAM " Piptoporus betulinus "

12-01-2015 Meerdere exemplaren van de Berkenzwam waargenomen. De Berkenzwam komt zowel op dode als levende dikke stammen van de Berk voor.

  
Berkenzwam


BEUKWORTELZWAM " Xerula radicata " 

17-10-2016 aan de voet van een Beuk een groepje Beukwortelzwammen waargenomen. Deze algemene soort groeit zoals de naam het al zegt aan de voet of op de wortels van een levende Beuk. 

 


Beukwortelzwam


BRUINE SATIJNZWAM " Entoloma sericeum " ?

06-10-2018 Een soort waargenomen naast het pad wat waarschijnlijk de Bruine satijnzwam is. Het is een algemene soort die vooral op matig bemeste weilanden voorkomt.


Bruine satijnzwam


BUNDELFRANJEHOED " Psathyrella multipedata "

01-11-2016 Op een vermolmde boomstronk naast het ruiterpad trof ik een groep Bundelfranjehoeden. Bodem bewonende soort.

 


Bundelfranjehoed


DIKRANDTONDERZWAM " Ganoderma adspersum "

16-01-2015 De Dikrandtonderzwam is een algemene soort in dit gebied. De Dikrandtonderzwam leeft Parasitair op levende loofbomen.

 


Dikrandtonderzwam


ECHT JUDASOOR " Auricularia auricula-judae "

Echt judasoor is een soort die je in de Delftse Hout regelmatig tegenkomt. Deze soort leeft op takken en stammen van loofbomen, bij voorkeur op de Vlier.

 


Echt judasoor


ECHTE HONINGZWAM " Armillaria mellea "

01-11-2016 Meerdere exemplaren van de Echte honingzwam waargenomen. De algemene soort groeit in bundels op stronken, wortels en aan de boombasis van loofbomen.

 


Echte honingzwam


EIKENBLOEDZWAM " Stereum gausapatum "

02-02-2015 Eikenbloedzwam waargenomen. De soort leeft op stammen en stronken van loofbomen, voornamelijk op Eik. 

 


Eikenbloedzwam


EIKENWEERSCHIJNZWAM "  "

23-10-2019 Een zwam die er ook voorkomt in dit gebied is de Eikenweerschijnzwam. 

 


Eikenweerschijnzwam


FRANJEHOED " Psathyrella sp f. substerilis  "

23-10-2017 Kwam ik een groepje Franjehoeden tegen. Deze paddenstoelen groeiden rond een dode boomstronk en zijn volgens mij allen dezelfde soort in verschillende leeftijdfases. Op de bovenste foto hebben de paddenstoeltjes witte lamellen en zijn waarschijnlijk de steriele vorm (bron: Michel Beeckman). Mogelijk is het de Bundelfranjehoed.

 Franjehoeden


FRANJEHOEDEN " Psathyrella spec " 

13-09-2019 Op een laag strooiselhout groeide een fraaie groep Franjehoeden. Het zou de Dubbelgangerfranjehoed of de Sierlijke franjehoed kunnen zijn, maar daar is microscopisch onderzoek voor nodig om een zekere determinatie te krijgen.

 


Franjehoeden


GEADERDE LEEMHOED " Agrocybe rivulosa "

16-08-2019 Op de Korftlaan groeide aan de kant van de weg in houtstrooisel een groep Geaderde leemhoeden. Is een vrij algemene soort die de voorkeur geeft aan houtstrooisel. 

 

 
Geaderde leemhoed


GEELBRUINE SPLEETVEZELKOP " Inocybe rimosa sl, incl. obsoleta, perlata, umbrinella " ?

Een lastig te determineren soort. Eigenlijk alleen te determineren door microscopisch onderzoek.

 


Geelbruine spleetvezelkop ?


GEEL HORENTJE " Calocera cornea "

19-10-2018 Het Geel hoorntje is een soort die je regelmatig kan tegenkomen in dit gebied. Deze soort groeit op dood loofhout, stammen en takken.

 


Geel hoornje


GEKRAAGDE AARDSTER " Geastrum triplex "

06-03-2017 Ook de Gekraagde aardster is regelmatig in de Delftse Hout aan te treffen. Een vrij algemene op de bodem levende soort in loof en naaldboombossen. 


Gekraagde aardster


GELE KNOLVEZELKOP " Inocybe mixtilis sl, incl. xanthomelas "

30-09-2019 Kwam ik een mooi groepje tegen van vermoedelijke de Gele knolvezelkop. Microscopisch onderzoek is nodig voor een zekere determinatie. De soort groeit het liefst op humusarm zand.

 


Gele knolvezelkop


GELE KORSTZWAM "  Stereum hirsutum " 

24-02-2016 De Gele korstzwam kun je in dit gebied aantreffen op dode boomstammen. Vrij algemene soort die voorkomt op dood loofhout.

 


Gele korstzwam


GELE TRILZWAM " Tremella mesenterica "

16-01-2015 Ook de Gele trilzwam kun je aantreffen op takjes en boomstammen in dit gebied. Een vrij algemene soort, doorschijnend gelatineus die je vooral aantreft op takjes van loofbomen.

 


Gele trilzwam


GESCHUBDE INKTZWAM " Coprinus comatus "

01-11-2016 Ook de Geschubde inktzwam is een soort die je in de Delftse Hout regelmatig tegenkomt. Een op de grond levende soort die je op allerlei plaatsen kan tegenkomen.

 


Geschubde inktzwam


GESTEELDE LAKZWAM " Ganoderma lucidum "

17-10-2019 Aan de voet van stronken of stammen kun je de Gesteelde lakzwam tegenkomen. Deze soort geeft de voorkeur aan loofbomen zoals Beuk, Eik, Populier en Paardenkastanje en is parasitair. Dit is een oud exemplaar.

 


Gesteelde lakzwam


GEWONE BEURSZWAM " Volvariella gloiocephala "

23-11-2014 In de Heentuin trof ik mooie jonge exemplaren van de Gewone beurszwam. De soort leeft het liefst op humusrijke grond, compost of houtsnippers.

 


Gewone beurszwam

21-10-2019


Gewone beurszwam


GEWONE GLIMMERINKTZWAM " Coprinellus micaceus "

16-11-2018 De Gewone glimmerinktzwam is een algemene soort die je heel vaak tegenkomt. Deze soort leeft in bundels op dode stronken of takken van loofbomen. 

 


 Gewone glimmerinktzwam


GEWONE KRULZOOM " Paxillus involutus " 

09-09-2015 De Gewone krulzoom is een grote paddenstoel die je regelmatig op de grond in groepjes in dit gebied kan tegenkomen. Deze algemene soort leeft in bossen op de grond en geeft de voorkeur aan de Berk.

 


Gewone krulzoom


GEWONE OESTERZWAM " Pleurotus ostreatus "

16-01-2017 Ook de Gewone oesterzwam is een paddenstoel die je hier regelmatig tegenkomt. De soort komt zowel voor op levende als dode stronken en takken van loofbomen.

 

 
Gewone oesterzwam

 

07-08-2019 trof ik mooie piepjonge exemplaren op een dode boomstronk.

 


Gewone oesterzwam jonge exemplaren


GEWOON DONSVOETJE " Tubaria furfuracea "

14-11-2018 Ook deze soort kun je regelmatig tegenkomen in dit gebied.  Deze algemene soort groeit het liefst op houtsnippers, takjes of twijgen.

 


Gewoon donsvoetje


GEWOON ELFENBANKJE " Trametes versicolor " 

23-11-2017 Gewoon elfenbankje is een zwamsoort op dode boomstronken en takken die je regelmatig in al zijn verschijningsvormen in dit gebied tegenkomt. Deze soort leeft op dode stronken, stammen en takken van loofbomen, soms op naaldhout.

 


Gewoon elfenbankje


GEWOON FLUWEELPOOTJE " Flammulina velutipes "

06-02-2015 Deze soort, die meestal in bundels leeft, is algemeen in de Delftse Hout. Deze zeer algemene soort tref je aan op dode stronken van loofbomen.

 


Gewoon fluweelpootje


GEWOON KORTHAARSCHIJFJE " Melastiza chateri "

16-10-2019 Door graafwerkzaamheden rond de plas was er vele kale grond aan de oevers waar zich honderden Gewone korthaarschijfjes bevonden. Deze soort houdt van humusrijke grond.

 


Gewoon korthaarschijfje


GEWOON MENIEZWAMMETJE " Nectria cinnabarina "

03-11-2015 Dode takjes en stammetjes kunnen soms helemaal vol zitten met dit kleine Gewoon meniezwammetje. Deze soort kom je zowel op dode als levende takken tegen.

 


Gewoon meniezwammetje


GOUDVLIESBUNDELZWAM " Pholiota aurivella "

06-10-2018 Kwam ik mooie jonge exemplaren tegen van de Goudvliesbundelzwam op een boomstronk. Dit is een algemene soort die in bundels op loofhout groeit. 

 


Goudvliesbundelzwam

 

Exemplaren uit dezelfde groep twee dagen later.

 


Goudvliesbundelzwam


GRIJSWIT KALKKOPJE " Physarum leucophaeum "

17-10-2019 Heel klein, onopvallend, zijn Grijswitte kalkkopjes te vinden op dode stammen. 

 


Grijswit kalkkopje


GRIJZE BUISJESZWAM " Bjerkandera adusta "

31-12-2018 Ook de Grijze buisjeszwam is rijk vertegenwoordigd in dit gebied. De soort groeit op stronken en liggende en staande stammen van loofbomen.

 

 
Grijze buisjeszwam


GROENE SCHELPZWAM " Panellus serotinus "

 30-11-2018 Ook de Groene schelpzwam is in dit gebied te vinden. Deze algemene soort leeft op dode stammen van bijv. Beuk, Berk, Eik en Els.

 

 
Groene schelpzwam


GROOT KALKSCHUIM " Mucilago crustacea "

17-10-2019 Op kruidachtige plantresten op de grond kan je Groot kalkschuim tegenkomen. Het is een matig algemene soort.

 


Groot kalkschuim


GROTE BLOEDSTEELMYCENA " Mycena haematopus " 

16-09-2018 Ook de Grote bloedsteelmycena is in dit gebied op dode stronken en stammen in het najaar als mooie bundels te vinden. Deze soort groeit graag als bundels op dood hout en schors. Meestal van loofbomen soms ook op naaldhout. 

 


Grote bloedsteelmycena


GROTE KALE INKTZWAM " Coprinus atramentarius "

04-10-2018 De Grote kale inktzwam is een in groepen op de grond levende soort die je in dit gebied regelmatig tegenkomt. Deze soort kun je overal tegenkomen, leeft op dode wortels van loofbomen.

 


Grote kale inktzwam


HARSLAKZWAM " Ganoderma resinaceum "

06-10-2018 Ook de Harslakzwam is een soort die je in dit gebied kan aantreffen. Deze soort leeft aan de voet van levende Eiken.

 


Harslakzwam


HAZENPOOTJE " Coprinus lagopus "

23-10-2019 Op plekken waar houtstrooisel ligt kun je Hazenpootjes aantreffen in dit gebied. Deze soort leeft op de grond, liefst op spaander en splinters, van loofbomen.

 


Hazenpootje


HELMMYCENA " Mycena galericulata "

04-10-2017 De Helmmycena tref je hier ook. Deze soort leeft op dood hout en schors van loofbomen.

 


Helmmycena


HOUTKNOTSZWAM " Xylaria polymorpha "

14-11-2018 Ook de Houtknotzwam of Dodemansvingers kun je in dit gebied op dood hout aantreffen. Deze soort vindt je vaak in bundels of groepen op dood op de grond liggende boomstammmen van loofbomen. 

 


Houtknotszwam


INGEDEUKT MENIEZWAMMETJE " Hydropisphaera peziza "

31-12-2018 Tussen de wortels van een gerooide boomkluit trof ik het Ingedeukt meniezwammetje. Deze vrij algemene soort groeit als dichte groepen op hout, schors of op de grond.

 


Ingedeukt meniezwammetje


KAASZWAM " Postia spec "

Een lastig te determineren soort is de Kaaszwam. Deze kwam ik tegen bij één van de parkeerplaatsen op een vermolmde boom.

 

 
Kaaszwam


KAPJESINKTZWAM " Coprinopsis strossmayeri " 

28-08-2018 Kwam ik groepen tegen van deze zeldzame soort de Kapjesinktzwam. Deze soort leeft op snippers, spaanders van dood loofhout.

 


Kapjesinktzwam


KLEINE KALE INKTZWAM " Coprinus acuminatus "

19-10-2015 De Kleine kale inktzwam is een op de grond levende soort die je er ook tegen kan komen. De soort is matig algemeen en leeft op de grond op ingegraven stukjes hout. 

 

 
Kleine kale inktzwam


KLONTJESTRILZWAM " Myxarium nucleatum "

07-09-2015 Op dode stukken hout kun je er ook de Klontjestrilzwam vinden. Algemene soort die leeft op dood hout van loofbomen.

 


Klontjestrilzwam


KNOLHONINGZWAM " Armillaria lutea "

11-10-2017 Ook de Knolhoningzwam is in dit gebied te vinden. Leeft op dood hout of op de grond op ingegraven hout van loofbomen.

 


Knolhoningzwam


KNOLPARASOLZWAM " Macrolepiota rachodes "

11-10-2018 Aan de rand van de Delftse Hout bij Klein Delfgauw kun je Knolparasolzwammen tegen komen. Deze algemene soort leeft op voedselrijke grond.

 

 
Knolparasolzwam


KOGELHOUTSKOOLZWAM " Daldinia concentrica "

03-11-15 De Kogelhoutskoolzwam die er uit ziet als zwarte en bruine (jong) ballen kom je zeer regelmatig tegen op dode boomstronken. Deze soort komt voor op dood loofhout, voornamelijk van de Es.

 


Kogelhoutskoolzwam


KROONTJESFRANJEHOED " Psathyrella olympiana " ?

01-11-2016 Kwam ik een groep Franjehoeden tegen, waarschijnlijk de Kroontjesfranjehoed. Deze soort leeft op rijk zand waar dood hout in begraven is. Microscopisch onderzoek is noodzakelijk voor een zekere determinatie.  

 


Kroontjes franjehoed ?


LANGSTEELFRANJEHOED " Psathyrella conopilus "

02-10-2015 Ook de Langsteelfranjehoed kun je in dit gebied tegenkomen.  Deze algemene soort leeft in groepen op de grond, bij houtsnippers en rot hout.

 


Langsteelfranjehoed


MEIDOORNDONSVOETJE " Tubaria dispersa "

Onder Meidoorn en Sleedoorn kan je het Meidoorndonsvoetje tegenkomen. Deze soort leeft op kalkhoudend humusrijk zand. 

 


Meidoorndonsvoetje


OLIJFGROENE DRUPPELZWAM " Dacrymyces minor "

27-07-2015 Op dode stronken en boomstammen van naaldbomen kun je er de Olijfgroene druppelzwam tegenkomen. Soort is vrij zeldzaam en microscopisch onderzoek is noodzakelijk voor een zekere determinatie. 

 


Olijfgroene druppelzwam


ORANJE ADERZWAM " Phlebia radiata "

12-01-2015 De Oranje aderzwam kom je regelmatig tegen in dit gebied. Deze soort groeit op dood hout en schors van de Eik.

 


Oranje aderzwam


ORANJE DWERMYCENA " Mycena acicula " Een algemene kleine op de grond, op takjes en twijgen levende soort.

 


Oranje dwergmycena


PAARSE KNOOPZWAM " Ascocoryne sarcoides "

02-02-2015 Ook de Paarse knoopzwam kun je in dit gebied tegenkomen op dode boomstammen en stronken. Deze soort leeft op dood hout.

 


Paarse knoopzwam


PAARSE KORSTZWAM " Chondrostereum purpureum "

14-11-2016 En ook de Paarse korstzwam kun je er op dode stronken en boomstammen tegenkomen. Deze soort is zeer algemeen en leeft op dood hout van loofbomen. 

 


Paarse korstzwam


PAARSE SCHIJNRIDDERZWAM " Lepista nuda "

16-10-2019 Soms kom je ook de Paarse schijnridderzwam tegen. Deze soort leeft op de grond op voedselrijke plekken.

 


Paarse schijnridderzwam


PARELHOENCHAMPIGNON " Agaricus moelleri "

19-09-2019 Kwam ik een mooi groepje tegen van de Parelhoenchampignon. Deze soort leeft op voedselrijke bodem.

 


Parelhoenchampignon


PEERVORMIGE STUIFZWAM " Lycoperdon pyriforme "

31-12-2018 Van de stuifzwammenfamilie kun je ook de Peervormige stuifzwam tegenkomen in dit gebied. Deze soort leeft het liefst op vermolmde stronken van loofbomen. 

 


Peervormige stuifzwam

 

21-10-2019


Peervormige stuifzwam


PEKSTEEL " Polyporus badius "

Een grote glimmende, veelal donkerbruine zwam die je op liggende dode stammen kan tegenkomen, is de Peksteel. Deze soort heeft de voorkeur voor stammen van Beuk, Es, Populier en Wilg.

 


Peksteel


PLOOIVLIESWAAIERTE " Plicaturopsis crispa "

23-10-2019 Op dode stammen kan je grote groepen Plooivlieswaaiertjes tegenkomen. Deze soort leeft op dode stammen en takken van de Beuk, Berk en Hazelaar.

 


Plooivlieswaaiertje


PLOOIVOETSTUIFZWAM " Calvatia excipuliformis "

17-10-2019 En ook de Plooivoetstuifzwam is in dit gebied vertegenwoordigd. Dit is een bodembewonende soort op rijke grond.

 

 
Plooivoetstuifzwam


PLOOIROKJE " Coprinus plicatilis "

10-10-2016 Het Plooirokje is ook in dit gebied te vinden. Het is een soort die op de grond leeft. Microscopisch onderzoek is nodig voor een zekere determinatie.

 


Plooirokje ?


POEDERIGE KUSSENTJESZWAM " Hypocrea pulvinata "

01-10-2017 Op dode stammen kan je Poederige kussenzwammetjes tegenkomen. Deze soort leeft op dood hout van loofbomen.

 

 
Poederige kussentjeszwam


PRACHTVLAMHOED " Gymnopilus spectabilis "

30-09-2019 Kwam ik dit groepje Prachtvlamhoeden tegen. Door de regen hebben ze een iets ander uiterlijk gekregen. Veelal tref je deze soort aan op dode boomstronken. Deze groeide echter op de grond, waarschijnlijk op begraven hout.

 


Prachtvlamhoed


REUZENCHAMPIGNON " Agaricus augustus "

01-10-2017 Opvallend grote paddenstoel is de Reuzenchampignon. Ook deze kun je in dit gebied tegenkomen. Deze soort houdt van humusrijke grond en tref je meestal aan als groep.

 

 
Reuzenchampignon


REUZENZWAM " Meripilus giganteus "

16-09-2018 Een opvallende verschijning, veelal aan de voet van Beuken, is de Reuzenzwam. Deze soort groeit aan de voet van levende loofbomen op de wortels.

 


Reuzenzwam


ROODPLAATHOUTZWAM " Daedaleopsis tricolor "

06-10-2018 Ook de Roodplaathoutzwam is in de Delftse Hout te vinden. Dit is een vrij zeldzame soort die je treft op dode boomstammen van loofbomen.

 

 
Roodplaathoutzwam


ROODPORIEHOUTZWAM " Daedaleosis confragosa "

19-10-2015 En ook de Roodporiehoutzwam is er op dode boomstammen en stronken te vinden. Deze soort is zeer algemeen en tref je op levende en dode stammen van Berk, Wilg, Els en Lijsterbes

 

 
Roodporiehoutzwam


ROSSIG BUISKUSSEN " Tubifera arachnoidea "

15-09-2019 Een slijmzwammetje wat je op rottende en vermolmde boomstronken kan aantreffen is het Rossig buiskussen. Deze soort groeit op dood hout van zowel loof- als naaldbomen.  

 


Rossig buiskussen


ROZE BERKENRUSSULA " Russula betularum "

01-10-2017 Onder Berken kun je de Roze berkenrussula verwachten. Dit is een zeer algemene soort die op arme zanderige grond leeft.

 

 
Roze berkenrussula


RUIG ELFENBANKJE " Trametes hirsuta "

14-01-2015 Een mooi exemplaar van het Ruig elfenbankje trof ik aan op een dode boomstam op een parkeerplaats van de Delftse Hout. Deze soort leeft op hout van Berk, Wilg en Beuk. 

 


Ruig elfenbankje


SCHOTELKLUIFZWAM " Helvella macropus "

09-09-2015 Lastig te vinden, maar zag deze soort naast de Gewone krulzoom. Deze soort leeft veelal als groep op humusrijk zand onder Eik en Beuk.

 


Schotelkluifzwam


SCHUBBIGE BUNDELZWAM " Pholiota squarrosa "

01-10-2017 Meestal aan de voet van grote bomen kun je de Schubbige bundelzwam tegenkomen. Deze soort groeit het liefst als groepen op of bij loofbomen.

 


Schubbige bundelzwam


SOMBERE HONINGZWAM " Armillaria ostoyae "

23-11-2014 Als bundels op stammen en stronken of aan de voet van een boomstam kun je Sombere honingzwammen tegenkomen. Dit is een algemene soort die op zurige grond leeft.

 


Sombere honingzwam


SPEKZWOERTZWAM " Merulius tremellosus "

01-11-2016 Op dode stammen kun je er ook regelmatig de Spekzwoertzwam tegenkomen. De soort leeft het liefst aan de onderkant van rottende boomstammen.  

 


Spekzwoerdzwam


STINKPARASOLZWAM " Lepiota cristata "

16-10-2019 Een op de grond levende soort die er ook voorkomt is de Stinkparasolzwam. Deze soort houdt van een humusrijke en voedelrijke bodem.

 


Stinkparasolzwam


STOBBEZWAMMETJE " Kuehneromyces mutabilis "

19-10-2015 Ook een soort die je meestal in groepen op dood hout aantreft is het Stobbezwammetje. De soort leeft het liefst op stronken en stammen van loofbomen zoals de Eik, Els, Berk en Wilg. 

 


Stobbezwammetje


STRAATCHAMPIGNON " Agaricus bitorquis "

28-08-2019 Op één van de parkeerterreinen van de Delftse Hout kwam ik een aantal Straatchampignons tegen. Een grote bodem bewonende soort in parken en plantsoenen.

 


Straatchampignon


SUIKERMYCENA " Mycena adscendens "

15-11-2017 Een heel kleine soort die je op dood hout tegen kan komen is de Suikermycena. Deze soort is zeer algemeen en tref je op hout van loofbomen.

 

 
Suikermycena


TOEFIGE LABYRINTZWAM " Abortiporus biennis "

01-10-2017 Ook op dode stronken kun je de Toefige labyrintzwam tegenkomen in dit gebied. Deze soort komt voor op zowel dode als levende stronken of stammen van loofbomen. 

 


Toefige labyrintzwam


TRANENDE FRANJEHOED " Lacrymaria lacrymabunda "

Ook de Tranende franjehoed, een zeer algemene soort, kom je zowel alleen of als bundels tegen in dit gebied. Het is een op de grond levende soort die je op allerlei plekken kan verwachten.

 

 
Tranende franjehoed


VAALHOED " Hebeloma spec "

01-10-2017 Een lastige familie om te determineren zijn de Vaalhoeden. Ook deze kun je in dit gebied aantreffen.

 


Vaalhoed


VEELKLEURIGE BOSBEKERZWAM " Peziza emileia "

13-09-2015 Op de grond kun je de lastig determineerbare Veelkleurige bosbekerzwam tegen komen. Deze zijn gedetermineerd na microscopisch onderzoek door Hans Adema. 

 


Veelkleurige bosbekerzwam


VERGROEIDE KOGELZWAM " Hypoxylon multiforme "

24-02-2016 Op dode stammen kun je ook de Vergroeide kogelzwam tegenkomen. Deze soort groeit op dode stammen van de Berk.

 


Vergroeide kogelzwam


VILTIG JUDASOOR " Auricularia mesenterica "

22-02-2015 Ook op dode stammen kun je het Viltig judasoor verwachten. Deze soort leeft op stronken en stammen voornamelijk van de Iep.

 


Viltig judasoor


WAAIERKORSTZWAM " Stereum subtomentosum "

30-09-2019 Ook de Waaierkorstzwam kun je op dode stronken en stammen tegenkomen. Deze soort leeft het liefst op stammen van de Els.

 


Waaierkorstzwam


WAAIERTJE " Schizophyllum commune "

16-10-2019 Ook het Waaiertje kun je aantreffen op stammen en stronken van loofbomen.

 

 
Waaiertje


WEEK OORZWAMMETJE " Crepidotus mollis "

29-07-2015 Ook het Week oorzwammetje kun je op dode stammen vinden. Deze soort leeft op dood hout van loofbomen.

 


Week oorzwammetje jonge exemplaren


WINTERHOUTZWAM " Polyporus brumalis "

04-03-2019 Een zwam die je kan tegenkomen op dood hout is de Winterhoutzwam. Deze zwam kom je vooral tegen in de winter op dode stammen van Berk, Eik, Els en Beuk.

 

 
Winterhoutzwam


WITDEKSELKALKBEKERTJE " Craterium minutum "

09-03-2016 Op dood hout, maar ook op dood blad kun je het Witdekselkalkbekertje vinden. Deze exemplaren groeiden op Eikenblad.

 


Witdekselkalkbekertje


WIT OORZWAMMETJE " Crepidotus variabilis "

18-10-2018 Op de grond liggende takjes daarop kun je de wonderschone Witte oorzwammetjes tegenkomen. Deze soort leeft op takjes en takken van loofbomen.


Wit oorzwammetje


WITTE BULTZWAM " Trametes gibbosa "

Een zwam die je erg vaak tegenkomt op dode stronken is de Witte bultzwam. Deze zeer algemene soort leeft het liefst op stronken van loofbomen zoals Beuk, Populier, Esdoorn en Es.

 


Witte bultzwam


WITTE KLUIFZWAM " Helvella crispa "

17-10-2919 Ook de Witte kluifzwam is in dit gebied te vinden. Veelal zie je ze met meerderen als een groep op de grond staan. Het is een algemene soort die op humusrijk zand leeft.

 


Witte kluifzwam


WITTE KORAALZWAM " Clavulina coralloides "

06-10-2018 Een op de grond levend soortje wat je kan tegenkomen is het Witte koraalzwammetje. Deze soort kom je vaak tegen op humusrijke plekken onder loofbomen.

 

 
Witte koraalzwam


WITTE POEDERINKTZWAM " Coprinopsis candidata "

13-09-2019 Een heel klein, mooi paddenstoeltje die er voorkomt is de Witte poederinktzwam. 

 


Witte poederinktzwam


WOLLIGE BUNDELZWAM " Hemipholiota populnea "

26-11-2015 Op dode stammen kun je de, meestal in bundels levend, Wollige bundelzwam tegenkomen. Leeft bij voorkeur op zaagvlakken bij levende en dode Populieren. 

 


Wollige bundelzwam


ZADELZWAM " Polyporus squamosus "

29-05-2017 Een zwam die je als parasiet op levende loofbomen kan treffen is de Zadelzwam. Deze soort is zeer algemeen.

 

 
Zadelzwam jonge en oude exemplaren


ZILVERGRIJZE RIDDERZWAM " Tricholoma argyraceum sl, incl. scalpturatum "

17-10-2019 Op de grond, vaak in groepen, kun je de Zilvergrijze ridderzwam tegenkomen. Deze soort leeft op humusarme klei.

 


Zilvergrijze ridderzwam


ZWARTE KNOOPZWAM " Bulgaria inquinans "

21-10-2019 Op een dode boomstam zat een groep Zwarte knoopzwammen. Dit is een algemene soort die je op dode stammen van de Eik kan tegenkomen.

 


Zwarte knoopzwam


ZWAVELZWAM " Laetiporus sulphureus "

15-08-2018 Een opvallende zwam is de Zwavelzwam. Het exemplaar hier afgebeeld was één meter breed. Deze soort leeft als parasiet op stammen van levende loofbomen zoals Wilg, Eik, Tamme kastanje en Populier. 

 


Zwavelzwam


ZWERMINKTZWAM " Coprinellus disseminatus "

13-05-2015 Een soort die je in grote zwermen tegen kan komen op dood hout of op de grond waar hout is ingegraven is de Zwerminktzwam.

 


Zwerminktzwam


Naar beste vermogen heb ik de hierboven beschreven soorten gedetermineerd door ze te vergelijken in boeken en ook met hulp van  Facebookgroepen van andere paddenstoel-geinteresseerden. Paddenstoelen determineren is niet makkelijk, er is vaak microscopisch onderzoek, o.a. proeven, ruiken, plukken en doorsnijden enz voor nodig. Ik laat ze veelal onaangeraakt staan zodat ook anderen ervan kunnen genieten. Er kunnen dus determinaties tussen staan die niet correct zijn. Mocht iemand een foutieve determinatie ontdekken dan sta ik altijd open voor correctie of verbetering. Mocht ik in de toekomst nog soorten treffen in de Delftse Hout die nog niet in deze publicatie zijn opgenomen dan worden zij er tussen gevoegd. 

 

Aan de linkerzijde bij Auteur treft u een contactformulier aan, mocht u vragen, opmerkingen of verbeteringen willen melden. 

Copyright Aad Kleijweg