Paddenstoelen inventarisatie in de Delftse Hout, Bieslandse Bos, Dobbeplas en De Balij

Ten noord-westen van Delft bevindt zich de Delftse Hout wat in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw is onstaan. Eerst heeft men de recreatieplas gegraven en daarna de beplanting aangebracht. Aansluitend bevinden zich de Nootdorpse plassen en het Hertenkamp en de Heemtuin die er al waren en die ik voor deze inventarisatie tot de Delftse Hout reken. Aansluitend bevindt zich het Bieslandse Bos wat in het begin van de tachtiger jaren is ontstaan. Het Bieslandse Bos bestaat voornamelijk uit drie delen met daar tussen de weilanden van de Hoeve Biesland. Aansluitend op het Bieslandse Bos en Polder Biesland bevindt zich nog de Dobbeplas met de daar om heen aangelegde beplanting, en daarna volgt nog De Balij ook die neem ik mee in deze inventarisatie omdat al deze gebieden op elkaar aansluiten. Deze gebieden maken deel uit van de Groenblauwe slinger die zich tussen de verstedelijking in Zuid-Holland bevindt.

 

Satelietfoto uit Google Earth van de Delftse Hout, Bieslandse Bos, Dobbeplas en Balij

Deze gebieden bij elkaar vormen samen best een aardig omvangrijk gebied waar, nu ze een aantal tientallen jaren bestaan, aardig wat paddenstoelen zijn waar te nemen. Regelmatig bezoek ik deze gebieden en wil in dit bestand een overzicht maken van de soorten die je daar aan kunt treffen.

Detail sateliet foto's van het gebied >>>>>

 

 

De inventariatie bevindt zich hieronder in een alfabetische volgorde van Nederlandse namen. Daar achter staan de letters BB voor Bieslandse Bos DH voor Delftse Hout DP voor Dobbeplas en DB  voor De Balij om zo aan te geven in welk gebied de paddenstoelen zijn waargenomen, aangevuld met het jaar van waarneming.

 

Copyright Aad Kleijweg